با ما در تماس باشید!

09136010015 - 09136010563

تقویم آموزشی الکترونیک

نام دورهمدت دورهشروع دورهزمان برگزاریهزینه دوره(تومان)عملیات
نرم افزار PowerMill پاورمیل36 ساعت1403/03/12روزهای زوج ساعت 17-194,200,000
اطلاعات بیشتر و ثبت نام
نرم افزار MasterCam مسترکم30 ساعتروزهای زوج ساعت 17-194,000,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
اپراتوری CNC فرز
36 ساعت1403/03/05روزهای فرد ساعت 20-224,900,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
اپراتوری CNC تراش36 ساعت1403/02/29روزهای زوج ساعت 20-22
5,500,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام