با ما در تماس باشید!

09136010015 - 09136010563

تقویم آموزشی بهداشت و ایمنی

نام دورهمدت دورهشروع دورهزمان برگزاریهزینه دوره(تومان)عملیات
تنظیم موتور40 ساعت1403/03/12روزهای زوج ساعت 17-194,200,000
اطلاعات بیشتر و ثبت نام
تعمیر و نصب CNG گازسوز30 ساعتروزهای زوج ساعت 17-194,000,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
مکانیک درجه 2
40 ساعت1403/03/05روزهای فرد ساعت 20-224,900,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
مکانیک درجه 124 ساعت1403/02/29روزهای زوج ساعت 20-22
5,500,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
تعمیر ECU ایسیو و برد کامپیوتر خودرو30 ساعت1403/03/22روزهای 3شنبه و 5شنبه
ساعت 17-19
4,500,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام