با ما در تماس باشید!

09136010015 - 09136010563

تقویم آموزشی برق

نام دورهمدت دورهشروع دورهزمان برگزاریهزینه دوره(تومان)عملیات
تعمیر و نصب پکیج 30 ساعت1403/02/11سه شنبه 18:30-21:004,200,000
اطلاعات بیشتر و ثبت نام
تعمیر و نصب اسپلیت
30 ساعت1403/02/11سه شنبه 18:30-21:004,200,000

اطلاعات بیشتر و ثبت نام
کارگاه AVRجامع 80 ساعت1403/02/11سه شنبه 18:30-21:005,500,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام