با ما در تماس باشید!

09136010015 - 09136010563

تقویم آموزشی مکانیک

نام دورهمدت دورهشروع دورهزمان برگزاریهزینه دوره(تومان)عملیات
تنظیم موتور40 ساعت1403/03/19روزهای زوج ساعت 17-194,500,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
مکانیک خودرو درجه 240 ساعت1403/03/05روزهای فرد ساعت20-22
5,500,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
کارگاه AVRجامع 80 ساعت1403/02/11سه شنبه 18:30-21:005,500,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام